اگر برای رضای خدا هر قدمی برداریم خستگی ندارد

 

اقای عباس لطفیان از سال 1373 در آسایشگاه قم به عنوان مددکار اجتماعی و در حال حاضر معاون مرکز مشغول فعالیت می باشد، به قول قدیمی ها مرد عمل است و  کمتر حرف می زند؛ این مرد کهنه کار اسایشگاه با خیرین و نیکوکاران نیز در ارتباط است و به قول ایشان روزی این عزیزان حاضر در آسایشگاه قطع نخواهد شد.

متن زیر حاصل چند دقیقه گفتگو با ایشان در اولین سال حضور موسسه انوار آفتاب در آسایشگاه قم است.

«با توجه اینکه بیشتر هزینه های آسایشگاه از طریق موسسه خیریه تامین می شود با اطلاع رسانی از طریق همکاران به افراد خیر نیازها یادآوری می شود تا تامین شود.

روزی این عزیزان قطع نمی شود و اگر صادقانه دنبال مشارکت باشیم و به خیرین نیازهای واقعی را برسانیم، خداوند پاسخ خوبی می دهد.

خدا را شکر که بسیاری از مشکلات را حل کرده ایم و اگر برای رضای خدا هر قدمی برداریم خستگی ندارد.

معلولان دنیای زیبایی دارند با یک هدیه از ته دل شاد می شوند و وقتی خیرین می آیند موقع که تن این ها لباس ها را می بینم احساس می کنم فرزندان من شاد هستند،

از خیرین تقاضا دارم آسایشگاه را از یاد نبرند و فراموش نکند آسایشگاه به هر نوع اقلامی نیاز دارد، این جا 420 نفر نگهداری می شوند که 100 نفر سالمند هستند، همه می توانند با کوچکترین قدم آن را شاد کنند»

 

برای آشنایی با آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب اینجا و برای مشارکت و نیکوکاری اینجا کلیک کنید.

 

جلال بیطرفان